Prejsť na obsah
Verejnosť

Rebríček QS World University Rankings patrí spolu s rebríčkom THE a šanghajským rebríčkom medzi celosvetovo najprestížnejšie akdemické rankingy.  Od roku 2004 za ním stojí poradenská a konzultačná spoločnosť Quacquarelli Symonds Limited (QS).

Do hodnotenia je zaradených viac než 1600 najlepších svetových univerzít, poradie je zverejňované v skupine TOP 1000.  

Metodológia hodnotenia je postavená na šiestich kategóriách. 50% hodnotenia tvorí reputácia univerzít medzi akademikmi a zamestnávateľmi absolventov, 20% tvorí počet citácií v databáze Scopus a Elsevier, 20% je pomer počtu študentov na počet akademických pracovníkov, 5% hodnotenia tvorí podiel zahraničných akademikov a 5% podiel zahraničných študentov.

Slovenské univerzity a postavenie STU 

V aktuálnom vydaní pre rok 2021 sa v prvej tisícke umiestnili až štyri slovenské univerzity.

STU si oproti minulému roku mierne pohoršila, keď sa zo skupiny 751.-800. zosunula o poschodie niižšie na pozíciu 801.-1000. Dôvodom je mierne zhoršenie v kategórii pomeru počtu študentov na počet akademických pracovníkov. Na rovnakej pozícii sa spolu s Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave umiestnila Technická univerzita v Košiciach (TUKE).

Naopak, medziročne si mierne polepšila Univerzita Komenského, ktorá sa zo skupiny 751.-800. posunula o poschodie vyššie do skupiny 701.-750.

Najlepšou slovenskou univerzitou sa podľa QS rankingu pre rok 2021 stala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorá sa dostala do siedmej stovky na pozícii 651.-700. Ide pritom o vôbec prvé umiestnenie UPJŠ v tomto rebríčku. Zaznamenali vysoké skóre v pomere počtu študentov na počet akademických pracovníkov a tiež v počte zahraničných študentov. 

České univerzity a stredoeurópsky kontext

Medzi tisícku najlepších sa aktuálne dostalo až 10 českých univerzít. Najlepšia je už tradične Karlova Univerzita (260. miesto), za ňou nasleduje Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (na 342. mieste). Treťou v poradí je ČVUT, ktorá si medziročne výrazne polepšila - v porovnaní s minulým rokom skončila o 66 miest vyššie na 432. mieste. 

Do rebríčka boli tento rok zaradené aj brnenská Masarykova univerzita (531.-540. pozícia), Univerzita Palackého v Olomouci (591.-600.), Technická univerzita v Liberci (751.-800.), Česká poľnohospodárska univerzita (801.-1000.) a Univerzita Pardubice (801.-1000.). Nováčikom v rebríčku je  Mendelova univerzita v Brne s umiestnením v skupine 701.-750. 

Zo susedných krajín sa najlepšie darilo rakúskym univerzitám: Viedenská univerzita (University of Vienna) sa umiestnila na 150. mieste a viedenská technika (Vienna University of Technology) na 191. mieste. Z Rakúska sa v rebríčku umiestnilo osem vysokých škôl. 

Z poľských univerzít obsadila najvyššiu pozíciu Varšavská univerzita (University of Warsaw) na 321. mieste a o päť miest za ňou Jagelovská univerzita (Jagiellonian University) na 326. mieste. Do rebríčka sa dostalo spolu pätnásť poľských vysokých škôl. 

V skupine TOP 1000 pre rok 2021 sa umiestnilo aj osem maďarských a šesť ukrajinských univerzít. V prestížnej skupine TOP 500 skončila vysoká škola v Charkove (V.N. Karazin Kharkiv National University) na 477. mieste. Technika v Budapešti (Budapest University of Technology and Economics) sa zaradila do rovnakej skupiny ako STU a TUKE (801.-1000.). 

Svet 

Aktuálne zverejnenému rebríčku už tradične, po deviaty raz v rade, dominuje Massachusetts Institute of Technology (MIT), nasledovaná univerzitami v Stanforde a Harvarde. Americké univerzity tvoria polovicu TOP 10  rebríčka. Druhú polovicu medzi najlepšími desiatimi tvoria európske školy. 

Z nich najlepšou je univerzita v Oxforde s umiestnením na 5. mieste. Šieste miesto obsadila švajčiarska ETH v Zürichu. Nasledujú Cambridge University, Imperial College London a University College London. 

Rebríček potvrdil silný nástup ázijských škôl - do prvej stovky sa dostalo až 26 z nich. 

Čítajte viac: 

Výsledky STU v rebríčkoch QS za roky 2020 a 2019 

Zdroj:

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021