Prejsť na obsah
Verejnosť

Quark, známy slovenský časopis, ktorý sa venuje popularizácii vedy a techniky na Slovensku, oslavoval sviežich 20 rokov spolu so svojimi tvorcami – vedcami a technikmi a s čitateľmi. Veľký záujem o účasť na oslavách prejavili najmä stredoškoláci. Využili možnosť stretnúť  sa s vedcami z rôznych vedných odborov zo slovenských škôl či vedeckých pracovísk a chytiť si do ruky hmyz zaliaty jantárom alebo napríklad meteorit.


Oslavy prebiehali na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Okrem množstva zaujímavých exponátov, ktoré si pozvaní vedci priniesli, bol predstavený aj projekt prvej slovenskej vesmírnej družice Sk Cube, alebo aj FabLab, tvorivá dielňa, ktorá ponúka verejnosti možnosť pracovať s technológiami digitálnej výroby 21. storočia.

Pozvaní hostia, predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, rektor STU prof. Robert Redhammer, ale aj generálny riaditeľ CVTI SR zdôraznili nezastupiteľné miesto Quarku v prostredí slovenských periodík: „...žiadny iný celoslovenský časopis šírený všetkými distribučnými kanálmi s podobným zameraním dnes neexistuje. Pokusy konkurentov vydávať takýto časopis na Slovensku v posledných rokoch neboli úspešné. O tom, že práve takýto časopis má svoje nezastupiteľné miesto pri výchove našej mladej generácie niet pochýb,“ uviedol v príhovore generálny riaditeľ CVTI SR, profesor Ján Turňa.

Časopis v oslavách pokračuje. Jeho redaktorov a prispievateľov budete môcť stretnúť na akciách, ktoré usporadúva Centrum vedecko-technických informácií SR, napríklad Noc výskumníkov, Týždeň vedy a techniky a ďalších.

Časopis Quark vydáva Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied.


rektor na oslavach 20. vyrocia Quarku

20. vyrocie Quarku