Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci doktorandskej školy STU pozývame doktorandov počas zimného semestra 2020/2021 na prednášky, ktoré sú zamerané na pochopenie významu a procesov v oblasti publikovania vedecko-výskumnej činnosti.

Prednášky

- 29. 9. 2020: Vývoj vedeckej komunikácie, Open Access a Open Science (Zuzana Stožická, CVTI SR)

- 13. 10. 2020: Elektronické informačné zdroje pre vedu, vyhľadávanie, citovanie a DOI (Kristína Muráňová, Katarína Kyseľová, CVTI SR)

- 27. 10. 2020: Ako sa píše vedecký článok, výber časopisu (Zuzana Stožická, CVTI SR)

- 10. 11. 2020: Recenzné konanie, autorské práva, vedecká a publikačná etika (Zuzana Stožická, CVTI SR)

- 24. 11. 2020: Hodnotenie vedy a výskumu, viditeľnosť vedy (Simona Hudecová, CVTI SR)

- 8. 12. 2020: Archivácia a manažment výskumných dát (Zuzana Stožická, CVTI SR)

Prednášky budú vedené odborníkmi na danú problematiku z CVTI SR a sú určené predovšetkým začínajúcim doktorandom.

Prednášky sa uskutočnia on-line, so začiatkom vždy o 13.15 hod. Predpokladané trvanie prednášky je cca 2 hodiny. Registrovaným účastníkom zašleme pozvánku na on-line stretnutie deň pred uskutočnením prednášky.