Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci doktorandskej školy STU sme pre doktorandov počas zimného semestra 2020/2021 pripravili prednášky zamerané na pochopenie významu a procesov v oblasti publikovania vedecko-výskumnej činnosti.

Prednášky

- 29. 9. 2020: Vývoj vedeckej komunikácie, Open Access a Open Science (Zuzana Stožická, Silvia Horáková, CVTI SR)

- 13. 10. 2020: Elektronické informačné zdroje pre vedu, vyhľadávanie, citovanie a DOI (Kristína Muráňová, Katarína Kyseľová, CVTI SR)

- 27. 10. 2020: Ako sa píše vedecký článok, výber časopisu (Zuzana Stožická, CVTI SR)

- 18. 11. 2020 (pozor! zmenený termín): Recenzné konanie, autorské práva, vedecká a publikačná etika (Zuzana Stožická, CVTI SR)

- 23. 11. 2020 (pozor! zmenený termín): Hodnotenie vedy a výskumu, viditeľnosť vedy (Simona Hudecová, CVTI SR)

- 8. 12. 2020: Archivácia a manažment výskumných dát (Zuzana Stožická, CVTI SR)

Prednášky boli vedené odborníkmi na danú problematiku z CVTI SR a boli určené predovšetkým začínajúcim doktorandom.

Prednášky a záznamy zo seminárov