Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Oliver Moravčík spolu so zakladateľom Alumni klubu STU Vladimírom Bálešom v utorok 5. apríla slávnostne uviedli do života publikáciu Ruženy Wagnerovej „100 Rozhovorov s vedou“.

 

Stalo sa tak za účasti a pozvaných prednášajúcich osobností z STU, zo SAV, Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších vedeckých a výskumných pracovísk i podnikateľskej sféry, ktorí boli počas štrnástich rokov činnosti Alumni klubu STU hosťami pravidelných stretnutí jeho členov s poprednými predstaviteľmi vedy na Slovensku a významnými absolventmi STU.

 100 rozhovorov   100 rozhovorov

Autorka publikácie Ružena Wagnerová v knihe dokumentárne spracovala štrnásť rokov činnosti Alumni klubu STU, jedného z prvých na Slovensku. Publikácia mapuje prvých 100 Rozhovorov s vedou, prináša obsah vedeckých prednášok, ich kľúčové myšlienky a témy diskusie. „Jej hlavným zámerom je zdokumentovať a zachovať tak pre budúce generácie učiteľov a študentov, aj pre históriu, prvý fungujúci Alumni klub na STU (a možno aj na Slovensku). Klub tak trochu sa približujúci tým s dlhoročnými tradíciami, pôsobiacim na významných svetových univerzitách, ktoré ekonomicky podporujú ich bývalí absolventi,“ uviedla Ružena Wagnerová. Kniha vyšla vo vydavateľstve SPEKTRUM STU.

 100 rozhovorov    100 rozhovorov

Zakladateľ Alumni klubu STU, rektor emeritus Vladimír Báleš vyzdvihol prínos autorky a súčasne riaditeľky kancelárie AK STU Ruženy Wagnerovej k činnosti klubu i popularizácii vedy. „Bol by som veľmi rád, ak by Alumni klub STU plnil svoju úlohu podľa prvotnej myšlienky pri svojom založení. Verím, že vedenie klubu nájde spôsob, ako presvedčiť našich úspešných absolventov podporovať vedu a vzdelávanie na STU,“ povedal profesor Báleš.