Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelila Ceny a prémie za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 za najlepšie diela predchádzajúceho roka podľa jednotlivých kategórií.

Sú medzi nimi opäť aj dve knihy z Vydavateľstva SPEKTRUM STU. Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii prírodné a technické vedy získali tieto publikácie:

 Industriál očami odborníkov/pamätníkov (autorky: Ing. arch. Nina Bartošová, PhD., a PhDr. Katarína Haberlandová, PhD.)

Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie (autor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.).

Publikáciu Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie si možno objednať v e-shope Vydavateľstva SPEKTRUM STU.

publikácia Industrial publikácia Nízkofrekvenčný hluk a kmitanie

Vydavateľstvo SPEKTRUM STU bolo v súťaži úspešné aj minulý rok. Vtedy získalo prémiu za publikáciu „...solárna stratégia udržateľného mesta“ (autori: Ing. arch. Ján Legény, PhD.; Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD.) a publikáciu „Regionalizácia pedotransférových funkcií vlhkostných retenčných kriviek pôd Slovenska“ (autori: doc. Ing. Jana Skalová, PhD.; RNDr. Dana Kotorová, PhD.; doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.; Ing. Milan Gomboš, CSc.; RNDr. Katarína Nováková, PhD.).