Prejsť na obsah
Verejnosť

Podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky vyhlasuje v roku 2008 publicistickú súťaž.

Hlavným cieľom publicistickej súťaže je zvýšiť záujem žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl a celej spoločnosti o vedu a techniku.

Publicistická súťaž je určená žiakom stredných škôl a študentom vysokých škôl všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (vrátane doktorandov), ktorí sa môžu do súťaže prihlásiť so súťažným príspevkom na tému „Nakŕmi veda ľudstvo?".

Autori súťažných príspevkov sa do publicistickej súťaže môžu prihlásiť v nasledujúcich kategóriách:

Kategória I: žiaci stredných škôl
Kategória II: študenti vysokých škôl

Súťažné príspevky je potrebné zasielať v termíne do 30. júna 2008 s označením v ľavom hornom rohu obálky „Publicistická súťaž v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2008“ na adresu: 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská 8/A
811 04 Bratislava I

alebo aj emailom na: ncpvat@cvtisr.sk

Obdržané súťažné príspevky bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa publicistickej súťaže a zástupcov partnerov publicistickej súťaže na základe bodového hodnotenia.

Ocenených v publicistickej súťaži schvaľuje podpredseda vlády a minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania odbornej komisie. Odovzdávanie cien za publicistickú súťaž sa uskutoční v rámci slávnostného galavečera pri príležitosti udeľovania Ceny podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2007.
Bližšie informácie sú uvedené v štatúte publicistickej súťaže.

.pdf  Štatút - Publicistická sútaž v rámci Týždna vedy a techniky na Slovensku
.doc  Prihláška