Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo školstva SR vyhlásilo v poradí už 6. ročník výtvarnej a publicistickej súťaže, ktoré organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Vysokoškolskí študenti všetkých stupňov vzdelávania sa môžu zapojiť  do publicistickej súťaže s popularizačným príspevkom na tému Tvorivosť a inovácie posúvajú ľudstvo dopredu. Hlavným cieľom tejto súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, výskum a vývoj, ako aj o aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi a ich popularizáciu.

Podrobnejšie informácie a prihlášky do súťaží sú zverejnené na internetovej stránke MŠ SR www.minedu.sk, v časti Veda a technika alebo na stránke http://www1.minedu.sk/TyzdenVedy/Stranka.aspx?StrID=14 . Publicistické príspevky spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné zaslať do 30. júna 2009 na adresu Centra vedecko-technických informácií SR (Lamačská 8/A, 811 04 Bratislava I). Príspevky bude hodnotiť odborná komisia, ktorá pozostáva zo zástupcov vyhlasovateľa a partnerov súťaží.

Ceny a diplomy odovzdá víťazom podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2009, ktorý sa bude konať v dňoch od 2. do 6. novembra 2009.