Prejsť na obsah
Verejnosť

Prvý ročník projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná víťazky. Na slávnostnom vyhlásení v priestoroch Mozartovej sály v Bratislave v stredu 13. septembra 2017 boli ocenené dve talentované vedkyne za výnimočné projekty.

Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). V rámci prvého slovenského slávnostného ocenenia bol navyše predstavený celosvetový Manifest pre ženy vo vede, ktorý priamo na mieste podpísali významní hostia. Manifest je možné stále podpísať online na www.forwomeninscience.com.

Slovenské laureátky L´ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2017

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.

pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.

Zuzana Barbieriková získala v uplynulom roku aj titul Vedec roka 2016 STU v kategórií Mladý vedecký pracovník.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.  

____________________________

Do prvého ročníka projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo 11 z nich, ktoré osobne prezentovali svoje projekty v júni pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a generálneho riaditeľa L'Oréal Tomáša Hrušku.

"Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“, hovorí predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV.  

"Som pyšný, že L'Oréal Slovensko mohol v spolupráci s našimi partnermi uviesť tento jedinečný program, ktorý oceňuje talentované vedkyne, ktoré svoj profesijný život zasvätili náročnému vedeckému bádaniu. Veríme, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Pretože ženy vo vede dokážu zmeniť svet. Na samotných laureátkach potom je, aby aj ony prispeli k popularizácii vedeckého povolania medzi ostatnými mladými dievčatami a ženami, "dopĺňa Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Slovensko.

___________________________

Manifest pre ženy vo vede (For Women in Science Manifesto) bol prvýkrát predstavený v rámci osemnásteho ročníka odovzdávania cien L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 24. marca 2016 v Maison de la Mutualité v Paríži. Manifest zastrešuje názorovú kampaň, ktorej cieľom je mobilizovať vedeckú obec, inštitucionálnu i širokú verejnosť k rýchlejšiemu tempu zmien, ktoré by zlepšili situáciu žien vo vede. Jean-Paul Agon, Irina Bokova, a laureátka ocenenia Pre ženy vo vede v jednom z predchádzajúcich ročníkov a držiteľka Nobelovej ceny, Elizabeth Blackburn, spoločne na pódiu podpísali text Manifesta. 

Od svojho založenia sa snaží projekt L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede o to, aby ženy mali na všetkých úrovniach vedy rovné zastúpenie. Bohužiaľ, súčasná situácia skôr poukazuje na fakt, že v tomto smere je ešte veľa práce pre lepšiu rodovú vyváženosť. O tom asi najlepšie vypovedá skutočnosť, že ženy tvoria iba 30 % zo všetkých vedcov na svete*. V Európskej únii zastávajú ženy len 11 % najvyšších akademických postov vo vede. Nobelova cena bola historicky udelená menej než 3 % vedkýň, to od roku 1901 znamená iba 16 ocenení, z nich 2 získala francúzska vedkyňa poľského pôvodu Marie Curie-Skłodowská v oblasti fyziky a chémie.  

6 cieľov Manifestu #FORWOMENINSCIENCE
 

  1. Podporovať mladé dievčatá pri výbere vedecky orientovanej profesijnej dráhy.

  2. Búrať bariéry, ktoré ženám vo vede bránia budovať si dlhodobú vedeckú kariéru.

  3. Priorizovať prístup žien k seniorským a vedúcim pozíciám vo vede.

  4. Spoločne so širokou verejnosťou oslavovať prínosy žien vo vede pre vedecký pokrok a spoločnosť.

  5. Zabezpečiť rodovú vyváženosť prostredníctvom participácie a leadershipu na vedeckých sympóziách a v komisiách, napríklad na konferenciách, vo výboroch a správnych radách.

  6. Propagovať mentoring a networking pre mladé vedkyne pre ich plánovanie a budovanie vedeckého povolania, ktoré napĺňa ich očakávania. 

* Zdroj: Boston Consulting Group, 2013. Údaje spriemerované z výsledkov prieskumov vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, USA, Japonsku a mestských oblastiach Číny.