Prejsť na obsah
Verejnosť

"Priestor pre vašu kreativitu a nápady!" Také je heslo nového Fab Labu (výrobného laboratória) na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave.

Prvý slovenský Fab Lab bol slávnostne otvorený v pondelok 4. 11. 2014 za účasti primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera, francúzskeho veľvyslanca na Slovensku Didiera Lopinota, generálneho riaditeľa CVTI SR Jána Turňu, rektora STU Roberta Redhammera a dekana FIIT STU Pavla Čičáka.

Fab Lab je experimentálny priestor, v ktorom sú sústredené najmodernejšie technické zariadenia určené na použitie verejnosti. Predstavuje otvorenú platformu tvorby a prototypovanie fyzických „inteligentných“ predmetov. Je určený podnikateľom, ktorí chcú rýchlejšie prejsť z konceptu na tvorbu prototypov, ale aj dizajnérom, umelcom, výskumníkom, inžinierom či študentom, ktorí majú záujem o experimentovanie a obohatenie svojich praktických vedomostí v oblastiach akými sú elektronika, výroba pomocou najmodernejších technológií, dizajn. Laboratórium umožňuje predvádzanie realizácií výroby a tvorby, zviditeľnenie vedy a techniky. Priestor zároveň koncentruje zostavu profesionálnych strojov a numerických technológií, ktoré sú štandardné a nízko nákladové: tlačiarne 3D, laserové rezacie stroje, serigrafické stroje, ktoré vyrábajú antény a flexibilné obvody, alebo frézovací stroj na výrobu tlačených obvodov a foriem. Nachádzajú sa tu aj štandardné elektronické súčiastky, ako aj programovacie nástroje, akými sú mikroregulátory, nízkonákladové a výkonné.

Experimentálny priestor FabLab Bratislava vznikol na základe spolupráce medzi slovensko-francúzskymi partnermi, ktorými sú:  Hlavné mesto SR Bratislava, Centrum Vedecko-technických informácií SR, Francúzsky inštitút v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, Dassault Système.
    
Zriadenie a prevádzku FabLab Bratislava podporil národný projetm CVTI SR spolufinancovaným z Operačného programu Výskum a vývoj „Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa“. Výrobné laboratórium bude k dispozícii všetkým, ktorí chcú uchopiť výrobné techniky, chcú sa ponoriť do novej dimenzie priemyselnej tvorby, majú chuť tvoriť a vyrábať prostredníctvom digitálnych technológií.

Viac informácií o laboratóriu nájdete na stránke: www.fablab.sk

fablab

fablab

fablab

fablab