Prejsť na obsah
Verejnosť

UniRank je neakademický typ rankingu - nehodnotí výkony vo vede, či kvalitu vzdelávania, ale hodnotí kvalitu, dôveryhodnosť a popularitu webov a profilov univerzít na sociálnych sieťach. UniRank pracuje s dátami z rôznych webových metrík, je určený primárne pre medzinárodné publikum, ktoré si vďaka tomu môže lepšie overiť popularitu a relevanciu webových sídiel univerzít. STU sa v ňom za rok 2020 umiestnila na 1. mieste na Slovensku.

V medzinárodnom porovnaní to nestačí

Napriek 1. miestu na Slovensku výsledky STU nestačili na umiestnenie v rebríčku TOP 200 európskych univerzít, do ktorého sa dostali napríklad až 4 české univerzity. Najlepšie z českých univerzít sa v rebríčku umiestnila Masarykova univerzita v Brne - obsadila 49. miesto v Európe.

Prečo sa českým univerzitám v rebríčku UniRAnk darí? Už dávnejšie vsadili na lepšiu propagáciu a posilňovali komunikačné oddelenia. Napríklad, na tlačovom oddelení rektorátu Masarykovej univerzity je zamestnaných 8 interných a 15 externých pracovníkov (pre porovnanie s pomermi u nás - rektorát STU zamestnáva na tlačovom oddelení 1 pracovníka).