Prejsť na obsah
Verejnosť

Európsky inštitút technológie (EIT) vyhlásilprvú výzvu na predkladanie návrhov na vytvorenie prvých poznatkových a inovačných spoločenstiev (KIC). Tento krok by mal posilniť spoluprácu medzi podnikateľmi a akademikmi a súčasne by mal byť podnetom pre rozvoj malých, stredných, veľkých a vznikajúcich firiem (tzv. start-up).

Úspešné projekty budú musieť preukázať inovatívnosť, vysoký stupeň integrovaného partnerstva a predpoklad pre dosiahnutie nových interakcií na poli technológií, kultúry, podnikania a dizajnu.

Prvé tri poznatkové a inovačné spoločenstvá budú vybraté do januára 2010. Koľko ich však bude, bude závisieť od kvality predložených projektov. V súčasnosti je známe to, že by sa mali zaoberať niektorou z prioritných tém: klimatické zmeny, energetická efektívnosť a informačná spoločnosť.

Viac o výzve sa dozviete na http://eit.europa.eu/kics-call.html .

Termín na podávanie návrhov projektov je 27. 8. 2009.