Prejsť na obsah
Verejnosť

Projekt Veľvyslanectvo mladých je určený študentom stredných a vysokých škôl. Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov.

Uzávierka prihlášok a projektov je 31. marca 2021.

Téma pre vysoké školy: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku

Prečo sa zapojiť do projektu: Projekt veľvyslanectvo mladých je podporovaný diplomatmi z rôznych krajín, vysokoškolskými pedagógmi a podnikateľmi nadnárodných spoločností. Víťaz sa na rok stáva veľvyslancom mladých. Okrem zaujímavých cien bude môcť víťaz svoj vlastný projekt zameraný na skvalitnenie verejného priestoru, prípadne kultúrno-spoločenského život aj zrealizovať.

Študenti sa so svojimi projektami môžu zameriavať na čokoľvek, čo prispeje ku skvalitneniu životav našej spoločnosti. Na všetko, čo chýba, alebo by malo fungovať inak, lepšie. Na projekty súvisiace so životným prostredím, s výstavbou, rekonštrukciou, projekty kultúrne, športové, informačné alebo charitatívne... Na všetko, čo možno označiť ako verejnoprospešné pre študentov stredných a vysokých škôl.

Študentov budú motivovať nielen zaujímavé ceny, ale tiež možnosť stretnúť sa s významnými predstaviteľmi viacerých krajín – s veľvyslancami pôsobiacimi na Slovensku.

Svoje prihlášky s vypracovaným projektom v slovenskom a anglickom, prípadne v inom cudzom jazyku posielajte na lubica.janegova@starproduction.sk, prípadne vyplňte formulár priamo na web stránke projektu.

Osobnej prezentácie pred porotou sa zúčastnia traja najlepších autori projektov, z ktorých porota určí víťaza. Prezentácia projektov je naplánovaná na jún 2021.

Pre študentov sú pripravené atraktívne ceny – študijné pobyty, finančné ceny, jazykové kurzy, návšteva európskeho parlamentu, platené stáže, stáže na veľvyslanectvách a iné zaujímavé ceny.

Ďalšie informácie na: www.velvyslanec-mladych.sk