Prejsť na obsah
Verejnosť

V dňoch 23. a 24. novembra 2007 sa v Grazi (Rakúsko) konal Top Talent Festival 2007, na ktorom boli ocenené najlepšie multimédiálne produkty v Európe, s ktorými sa mladí tvorcovia do 30 rokov zapojili do súťaže Europrix Multimedia Top Talent Award 2007. Je to najprestížnejšia súťaž v oblasti e-obsahu a návrhu s využitím multimédií pre študentov a mladých profesionálov. Súťažilo 278 projektov z 29 krajín Európy, z ktorých odborná porota 21 nominovala na cenu EUROPRIX Top Talent Award 2007, ktoré zároveň spolu s ďalšími 27 ocenila pečiatkou kvality.

Projekt študentov inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, M. Dobiša, V. Hlaváčka, L. H. Xuana, M. Jajcaja, D. Lamoša pod vedením Mgr. A. Kovárovej: icPoint: Interactive Night Sky Observation bol hodnotený v dvoch kolách dvoma rôznymi skupinami porotcov a ocenený pečiatkou kvality a zároveň bol odporučený zákazníkom a užívateľom. Pečiatka kvality (Top Talent Quality Seal) je odborným potvrdením, že projekt je vysoko inovatívny a kreatívny.

Projekt je zameraný na hľadanie hviezd nočnej oblohy a mal by slúžiť nadšencom poznávajúcim hviezdy a súhvezdia. Stačí ukázať laserovým ukazovadlom na želanú hviezdu a systém vám poskytne o nej informácie zaujímavou multimediálnou formou.