Prejsť na obsah
VerejnosťSlovenská technická univerzita v Bratislave (STU) získala financovanie z Európskej komisie (EK) pre strategický rozvojový výskumný projekt SlovakION.  Projekt komisia hodnotila v rámci schémy TEAMING, ktorá je jednou zo schém v kľúčovom programe Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Schéma TEAMING je zameraná  na rozvoj kapacít výskumu v oblasti materiálov a technológií. Projekt komisia hodnotila ako 8. najlepší  zo 162 projektov podaných z pätnástich krajín Európskej únie.

Európska komisia bude financovať  približne 30 projektov počas prvého roka sumou 500 tis. €.  Do druhej fázy sa po roku  a po opätovnom posúdení  EK dostane už len polovica týchto projektov a získa financovanie cca 20 mil. € na 5 rokov.


Výskum materiálov v oblasti iónových a plazmových technológií prináša nové možnosti v materiálovom inžinierstve a v nanotechnológiách, najmä možnosti modifikácií vlastností materiálov, povrchov a ich rozhraní. Hľadaným výsledkom budú vhodnejšie nové technologické postupy a vlastnosti produktov, ktoré sa doterajšími spôsobmi nedajú dosiahnuť. Tieto technológie sú pre Slovensko zaujímavé aj z pohľadu kľúčového automobilového priemyslu.


Konzorcium, ktoré projekt rieši, má sedem partnerov z toho päť zahraničných a dvoch slovenských. Kľúčovým zahraničným partnerom je Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf e.V. (HZDR), s ktorým STU rozvíja úzku vedeckovýskumnú spoluprácu už viac ako 10 rokov. HZDR patrí k vedúcim výskumným ústavom v Európe napr. v oblasti výskumu magnetizmu, veľmi nízkych teplôt, plazmových, iónových a laserových experimentov ako aj výskumu rakoviny.  Ďalšími partnermi z Nemecka sú Technische Universität Dresden, Fraunhofer-Institut für  Keramische Technologien und Systeme Dresden a priemyselný partner pre oblasť inovácií Engage AG Karlsruhe tiež z Nemecka. Partnerom zo Slovenska je spoločnosťou Matador Industries, ktorá sa bude podieľať najmä na budúcom technologickom transfere výstupov do komerčnej praxe. STU je hlavným koordinátorom celého projektu.


„Úspech v programe TEAMING je jasnou odpoveďou, že investície do infraštruktúry výskumu na Slovenskej technickej univerzite začínajú prinášať ovocie. Bez investícií do výskumných zariadení zo štrukturálnych fondov v rámci projektov budovania Univerzitných vedeckých parkov by tento úspech bol ťažko dosiahnuteľný,“ povedal rektor STU Robert Redhammer.


Schéma TEAMING je zameraná na posilnenie potenciálu a konkurencieschopnosti najlepších výskumných inštitúcií v 15 členských krajinách EÚ, aby sa dostali medzi svetovú špičku a mali šancu podielať sa na medzinárodnej výskumnej spolupráci aj v ramci Horizont 2020. K prijatiu schémy TEAMING na úrovni Európskej únie významne prispelo aj Slovenské stále zastúpenie pri EK a Ministerstvo školstva SR.
V programe Horizont 2020 získala STU už 7 projektov z podaných 41, čo je dvojnásobne vyššia úspešnosť v porovnaní s priemerom EÚ.

Projekty zo SR podporené v rámci programu Teaming for Excellence.