Prejsť na obsah
Verejnosť

Program civilnej vedeckej a technickej spolupráce NATO pre mier a bezpečnosť (Science for Peace and Security) je etablovaným a prestížnym grantovým mechanizmom, ktorý má potenciál prilákať ďalšie zdroje financovania, t. j. pôsobí ako katalyzátor disponibilných zdrojov.

NATO ponúka možnosť finančnej podpory spolupráce medzi jednotlivcami či inštitúciami členských státov a partnerských krajín v oblastiach podpory operácií NATO, kybernetickej a energetickej bezpečnosti, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia, životného prostredia, sociálnych vplyvov a zmien. Vylúčená nie je ani podpora iniciatívnych projektov, pokiaľ sa týkajú iných bezpečnostných hrozieb. Medzi podporované formy spolupráce patria vzdelávacie aktivity, workshopy, ale aj nákup zariadení či softwaru.

Žiadosti o podporu

Žiadosti o podporu z prostriedkov Programu sa predkladajú vyplnením predpísaných tlačív elektronicky priamo medzinárodnému sekretariátu NATO, a to celoročne. Návrhy projektov posudzuje dvakrát ročne panel nezávislých expertov. Rozhodnutia o konkrétnej finančnej podpore sú následne prijímané predstaviteľmi členských štátov pôsobiacimi pri NATO.

Hoci formálne nie sú stanovené limity pre výšku prostriedkov, o ktoré sa možno uchádzať, priemerná podpora Programu jednotlivým dlhodobým projektom sa pohybuje medzi 250.000 a 300.000 eur, v prípade krátkodobých projektov približne 60.000 alebo 30.000 eur.

Súkromné, obchodné a priemyselné spoločnosti nepatria medzi subjekty, ktoré môžu čerpať finančné prostriedky Programu, v prípade niektorých projektov však môžu byť ich koncovým užívateľom.

Základné informácie o Programe sú verejne dostupné na internete: www.nato.int/science.

V prípade záujmu sa obráťte na p. Hrvolovú (martina.hrvolova@mzv.sk).

V poradných paneloch Programu pôsobia napr.:
- Informačná a komunikačná bezpečnosť - assoc. prof. Dr. Karol Nemoga (SAV, Ústav matematiky, Bratislava),
- Chémia/biológia, fyzika - prof. Daniela Ďuračková (STU FEI, Bratislava),
- Bezpečnosť životného prostredia - doc. Ing. Danka Švihlová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica).