Prejsť na obsah
Verejnosť

O podporu v celkovej sume 600 000 Sk sa môžu uchádzať vysokoškolské študentské noviny, časopisy, internátne rozhlasové štúdiá, filmové kluby a neformálne iniciatívy študentov, ktoré chcú pripraviť nové kultúrne podujatia, skvalitniť  vlastnú činnosť a dostať sa do povedomia väčšiemu počtu čitateľov, poslucháčov či divákov. Cieľom je oceniť iniciatívu študentov vysokých škôl a zároveň  ich motivovať k rozvoju ďalších aktivít.

Celkovú sumu 600 000 Sk  ČSOB FS a Komunitná nadácia Bratislava daruje na realizáciu cca 25 projektov z celého Slovenska, pričom maximálna výška podpory pre filmové kluby je 50 000,- Sk, pre internátne rozhlasové štúdiá 30 000,- Sk a pre študentské časopisy 15 000,- Sk.

Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a organizačné zabezpečenie aktivít, prevádzkové náklady, náklady spojené s medializáciou činnosti, technické zabezpečenie. Pozn. Prostriedky na technické vybavenie filmového klubu je možné poskytnúť, ak je jeho zriaďovateľom občianske združenie, škola, internát a pod., nie a.s, s.r.o, agentúra a pod. Z finančnej podpory nie je tiež možné pokrývať mzdové náklady, odmeny a dlhodobé prenájmy.

Formulár je na www.komunitnanadacia.sk.

Uzávierka programu je 15. 4. 2007. V tomto termíne, maximálne v pondelok už musia byť projekty v piatich exemplároch doručené  na adresu:

 

Komunitná nadácia Bratislava

Partizánska 2    

811 03 Bratislava