Prejsť na obsah
Verejnosť

20.5.2011
je uzávierka podávania žiadostí do programu interných stáží v sídle NATO v Bruseli. Po uzávierke prebehne hodnotenie prihlášok. Stáž sa bude realizovať v roku 2012. Uchádzač o stáž musí spĺňať minimálne podmienky:
- vek minimálne 21 rokov
- absolvovanie minimálne 2 rokov vysokoškolského štúdia
- ovládanie jedného z pracovných jazykov NATO
- štátny príslušník členskej krajiny NATO.
Po úspešnom výberovom procese je podmienkou pre nástup na stáž získanie bezpečnostnej previerky pre stupeň utajenia "Tajné".
Stážista bude počas stáže podporovaný zo strany NATO sumou 800 EUR/mesiac.
Všetky potrebné informácie ako aj formuláre pre prihlásenie do programu sú dostupné na adrese: http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
V roku 2011 je Slovensko zastúpené v programe 2 stážistami.

Informácie o ďalších uzávierkach.