Prejsť na obsah
Verejnosť
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU), v riadnom termíne 11.marca 2009 podala prihlášku do programu Erasmus pre akademický rok 2009/2010, ktorá obsahovala nasledovné položky:
1. študijné pobyty študentov
2. pedagogické pôsobenie učiteľov
3. odborné pobyty administratívnych pracovníkov.
V akademickom roku 2009/2010 plánuje vycestovať na zahraničné univerzity 172 študentov, pričom začiatkom septembra ich už vycestovalo 95. Celkovo, za 11 rokov realizácie programu Erasmus na STU vycestovalo na zahraničné študijné pobyty 758 študentov fakúlt STU a 252 pedagógov, pričom za to isté obdobie prijala STU na svojich fakultách 155 zahraničných Erasmus študentov.
Predmetná informácia o realizácii programu Erasmus na STU bola poskytnutá i televízii Markíza, ktorá dňa 30.8.2009 v hlavnom spravodajstve televíznych novín o 19:00 pod názvom "O granty nepožiadali" napriek písomnej žiadosti o zverejnenie celého textu, tak neurobila.