Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 27.11.2006 o 9.00 sa v miestnosti BC300 na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, Ilkovičova 3 v Bratislave, uskutoční celouniverzitný seminár zameraný na profilovanie výskumu na STU.

Program:

9.00 – 9.05   Otvorenie

9.05 – 9.25   Rámce pre ďalšie smerovanie výskumu na STU (doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., prorektor STU)

9.25 – 9.35   Hodnotenie siete STRINet (doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., prorektor STU)
9.35 – 12.00  Prezentácie výskumu na fakultách STU (prodekani STU pre vedu a výskum)
12.00 – 13.00  Otvorená diskusia

 

Na seminári sú vítaní všetci, ktorých zaujíma univerzitný výskum a ktorým leží na srdci jeho profilovanie.

Prihlásiť sa môžete zaslaním mena a priezviska, názvu pracoviska a e-mailovej adresy na adresu veda@stuba.sk .