Prejsť na obsah
Verejnosť

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo dňa 13. mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.  

Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (FEI STU) získal ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce.

Ocenenie mu bolo udelené za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti“.


 

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová.


Oceňovanie významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky vyhlásili CVTI SR, SAV a ZSVTI.

Tento rok to bol už 22. ročník.

 

V ďalších kategóriách boli ocenení:

 

v kategórií Vedec roka

doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, PhD. (Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

 

v kategórii Mladý vedecký pracovník

RNDr. Matej Baláž, PhD. (Ústav geotechniky, Slovenská akadémia vied v Košiciach)

 

v kategórii Inovátor roka

prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. (Fakulta výrobných technológií, Technická univerzita v Košiciach so sídlom v Prešove)

 

v kategórii Technológ roka

Ing. Jozef Zohn (ASKOZVAR, s.r.o., Košice)