Prejsť na obsah
Verejnosť

Medzi ocenenými je prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU). Cenu za výsledky v programoch Európskej únie 2011 získal za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy a aplikácie v oblasti matematiky, vývojovej biológie a medicíny, ako i v ďalších sférach.