Prejsť na obsah
Verejnosť

27. apríla 2016 vystúpil na pôde Organizácie spojených národov profesor Slovenskej technickej univerzity a expert OSN pre Policy Unit 6 Priestorové plánovanie stálej konferencie OSN Habitat prof. Ing.arch. Maroš Finka, PhD. s expertným stanoviskom k správe PU 9 Mestské služby a technológie.  Plénu OSN ho ako profesora STU v Bratislave a experta OSN  predstavil Jerome Pourbaix , spolupredsedajúci  Politickej jednotky PU 9 stálej konferencie OSN Habitat. Vystúpenie prof. Finku odznelo v sídle OSN v New Yorku v rámci permanentných konzultačných stretnutí k príprave svetového samitu Habitat III, ktorý sa uskutoční na jeseň tohto roku v equadorskom Quite.

Vo svojom stanovisku predniesol návrhy na doplnenie prerokovávaného dokumentu v 8 bodoch dotýkajúcich sa úlohy komunít pri manažmente služieb a dopravy v mestách a potrieb integrovaného mestského plánovania a manažmentu v zmysle Medzinárodnej smernice pre mestské a územné plánovanie OSN. Návrhy prednesené pred plénom zástupcov 158 členských štátov OSN a reprezentantov organizácií afiliovaných pri OSN boli v rozprave široko podoprené v 14 vystúpeniach,  okrem iných  zástupcov USA, Singapuru, Ruskej federácie, Mexika, Brazílie a Európskej únie. Jednoznačnú podporu získala aj správa PU 6 Priestorové plánovanie, na spracovaní ktorej sa prof. Finka podieľa. Pre Slovensko je významné aj zastúpenie v organizačnom výbore pripravovanej konferencie riaditeľkou Sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ing. arch. Elenou Szolgayovou, keďže ako predsedajúca Krajina Európskej únie bude Slovenská republika na jesennej konferencii zastupovať aj Európsku úniu.  Konferencia Habitat III je kľúčovým podujatím OSN definujúcim politiku OSN v oblasti rozvoja sídiel a osobitne miest v nasledujúcej perióde 15 rokov. Táto politika je okrem iného aj priemetom dohody o cieľoch pre udržateľný rozvoj OSN do polohy sídelného rozvoja, ako aj dokumentu OSN Základné princípy pre plánovanie aktivít miest v oblasti klimatických zmien.

prof. Finka na pode OSN