Prejsť na obsah
Verejnosť

blazejV stredu 3. apríla 2013 zomrel prof. Ing. Dr. h. c. Anton Blažej, DrSc., významná slovenská osobnosť v oblasti vedy a vzdelávania, ktorý bol dve desaťročia rektorom Slovenskej vysokej školy technickej, dnešnej Slovenskej technickej univerzity.

Profesor Blažej sa narodil 10. marca 1927 v Nemšovej, absolvoval štúdium na CHTF SVŠT, kde neskôr pôsobil ako odborný asistent, docent a vedúci Katedry technológie textilu a kožiarskych materiálov. V rokoch 1964-69 bol dekanom CHTF SVŠT a v rokoch 1969-89 rektorom Slovenskej vysokej školy technickej. Počas 20-rokov jeho pôsobenia vo funkcii rektora škola zdvojnásobila počet študentov, vznikli dve nové fakulty (Fakulta architektúry a Strojárskotechnologická fakulta v Trnave, dnešná Materiálovotechnologická fakulta) a viacero nových študijných odborov.

Profesor Blažej je laureátom štátnej ceny za vedu (1971), držiteľom čestného titulu  Dr. h. c. MEI Moskva (1975) a Dr. h. c. University of Salford (1983), zlatej Medaily J. Heyrovského ČSAV Praha (1983) a Hanušovej medaily Československej spoločnosti chemickej v Prahe (1984). V roku 2012 si prevzal Medailu STU za celoživotné dielo.

Životným mottom profesora Blažeja bolo: “Vždy som si obľúbil to, čo robiť musím a nielen to, čo by som chcel. Ak prestáva existovať rozdiel medzi prácou  a zábavou, prácou a osobným záujmom, vtedy sa život stáva radosťou a má zmysel.“