Prejsť na obsah
Verejnosť

19.11.2008 je uzávierka zasielania prihlášok na prípravné návštevy v rámci programu Erasmus. Prihlášku a inštrukcie na vypĺňanie nájdete na web stránke národnej agentúry:  http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_prihlasky.cfm&sw_prog=1 Prípravné návštevy môžu trvať 1-5 dní a zrealizovať ich treba do marca 2009. V rámci prípravných návštev možno požiadať aj o grant na účasť na kontaktnom seminári organizovanom slovinskou národnou agentúrou pod názvom "Lifelong training - an international bridge between educational institutions and the world of work". Seminár sa koná 7. - 10.2008 v Ljublane podrobné informácie k semináru nájdete na http://www.saaic.sk/ v časti Semináre. Kontaktná osoba národnej agentúry pre prípravné návštevy je Ing. Naďa Cisárová nada.cisarova@saaic.sk