Prejsť na obsah
Verejnosť

Na pôde STU sa v ostatných dňoch uskutočnili dve podujatia, súvisiace s prípravou na odštartovanie nového rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj Horizont 2020 na obdobie rokov 2014-2020.

Dňa 21. 11.2013 sa uskutočnil prvý Informačný deň Horizontu 2020 na pôde STU v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici. Organizátormi boli SOVVA, o.z., MŠVVaŠ SR a STU. Informačný deň sa zameral na priblíženie troch hlavných pilierov programu a tematických oblastí, v ktorých budú dňa 11. decembra 2013 vyhlásené prvé výzvy. Podujatie otvoril rektor STU, prof. Robert Redhammer spolu so zástupcom MŠVVaŠ SR, generálnym riaditeľom sekcie vedy a techniky, Róbertom Szabom a výkonným riaditeľom SOVVA, Danielom Strakom. Program podujatia spolu s prezentáciami nájdete tu.

 

V nasledujúci deň, 22.11.2013 sa na pôde Rektorátu na Vazovovej ulici 5 uskutočnilo neformálne stretnutie pracovníkov jednotlivých fakúlt a rektorátu so zástupcom Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, pánom Dušanom Šándorom. Diskusia sa venovala predovšetkým otázkam, ako sa dá efektívne zapojiť do programu Horizont, kde získať dôležité informácie a pomoc a vyhľadávať vhodných partnerov, ale aj o význame zapojenia sa do hodnotenia projektov, pretože získaná expertíza značne napomáha pri príprave vlastných úspešných projektov.