Prejsť na obsah
Verejnosť

Európska únia podporuje financovanie výskumu, vývoja a inovácií predovšetkým prostredníctvom Siedmeho rámcového programu (7. RP), Rámcového programu pre konkurenceschopnosť a inovácie (CIP) a štrukturálnych fondov.

Európska komisia vytvorila praktického sprievodcu „Practical Guide to EU funding for research, development and innovation”, v ktorom sú popísané nielen jednotlivé programy a konkrétne rady, ale aj praktické informácie, ako je možné jednotlivé zdroje financovania kombinovať. Návrh tohto sprievodcu bol prezentovaný komisárom Potočníkom na konferencii o výskumných infraštruktúrach, ktorá sa konala 5 – 6. marca v Slovinsku. Tu bolo tiež oznámené, že do konca apríla je možné zasielať komentáre a odporúčania, ako by mohol byť sprievodca zjednodušený a lepšie slúžiť ako praktický zdroj informácií, ktorý je „user-frinedly“. Potom bude zhotovená finálna verzia, ktorá bude preložená.

Viac informácií (vrátane sprievodcu, Checklist-u, Scorecard a e-mailovej adresy na zasielanie komentárov) nájdete na stránke http://cordis.europa.eu/fp7/consultation_en.html .