Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 16.11.2015 navštívila STU 8-členná delegácia Vietnamskej socialistickej republiky vedená Nguyen Dac Vinh - predsedom  National Committee of Youth of Vietnam a prvým sekretárom Ho Chi Minh Communist Youth Union Vietnam (HCYU). V delegácii boli zastúpení členovia National Committee of Vietnam Youth Federation, vedúca útvaru medzinárodných vzťahov HCYU, vedúci oddelenia Rural Youth Department, riaditeľ oddelenia vzdelávania Youth Newspaper a  generálny riaditeľ Union Company of the Bank for Industry and Trade. Za STU hostí prijali prorektori Š. Stanko, S. Biskupič, O. Moravčík,  vedúce celouniverzitných útvarov  M. Michelková, M. Búciová, J. Štefánková a inštitucionálny koordinator Erasmus+ I. Prelovský.

Vietnamská delegácia - účastníci

Diskutovalo sa o možnej spolupráci Vietnamu a Slovenska na úrovni STU v oblastiach vedy, výskumu a vzdelávania. V oblasti vzdelávania by sa nadviazalo na tradíciu štúdia vietnamských študentov  na STU v minulosti a prípadne by sa začali realizovať mobilitné pobyty našich študentov vo Vietname a naopak.

Stretnutie sa nieslo v príjemnej a priateľskej atmosfére aj vzhľadom na skutočnosť, že vedúci vietnamskej delegácie je úspešným absolventom STU. Návšteva bola ukončená ponukou návštevy Vietnamu s cieľom podpísania konkrétnej zmluvnej spolupráce.

Po ukončení stretnutia s členmi vedenia STU  vietnamská delegácia navštívila laboratóriá a výučbové miestnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

delegácia Vietnam
delegácia Vietnam
delegácia Vietnam
delegácia Vietnam