Prejsť na obsah
Verejnosť

Letná akadémia pre študentov STU, ČVUT, TU WIEN a BME Budapest

V dňoch 11. 7. - 22. 7. 2011 sa vo Viedni na TU Wien uskutoční 2. ročník Letnej akadémie pre študentov STU, ČVUT, TU WIEN a BME Budapest. Program
Ubytovanie bude na youth hostely Molkereistraße 1, 1020 Vienna.
Letnej akadémie sa môžu zúčastniť iba študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia so znalosťou anglického jazyka. STU nominuje za každú fakultu a Ústav manažmentu jedného študenta. Ak nebude pokrytý záujem študentov zo všetkých fakúlt, do výberu bude zaradených viac študentov z jednej fakulty.
Záujemcovia o účasť na Letnej akadémií pošlú urýchlene vyplnenú prihlášku na vicerector.int@stuba.sk