Prejsť na obsah
Verejnosť

V rámci aktivít EIT Manufacturing Hub Slovakia realizujeme prieskum dopadov pandémie v oblasti priemyselnej výroby. Cieľom dotazníka je analyzovať situáciu v sektore priemyselnej výroby a inovačnom ekosystéme priemyselnej výroby počas pandémie, ako aj dopady pandémie na rôznych úrovniach.

Dotazník je zverejnený tu: https://forms.gle/gBBCKZJDjevZSXSL7

Respondenti dotazníka: Podniky v oblasti priemyselnej výroby

Zber údajov bude prebiehať do 15. augusta 2020. Respondentov prosíme, aby vyplnili dotazník za každú organizáciu len raz, aby výsledky neboli skreslené.

Dotazník je anonymný a zozbierané dáta budú použité pre analýzu pre EIT Manufacturing Hub Slovakia a EIT Manufacturing.

Výsledky prieskumu budeme tiež používať pri komunikácií s orgánmi štátnej správy a samosprávy.

Viac informácií o EIT Manufacturing nájdete na: https://eitmanufacturing.eu/