Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovensko stojí pred výzvou transformácie hospodárskeho modelu. Ekonomiku teraz ťahá len zopár výkonných firiem. Až 70 % firiem tvorí len 30 % celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva až 2/3 všetkých zamestnancov. 

Po 10 rokoch rastu prichádza spomalenie. V septembri 2019 klesla priemyselná produkcia v SR medziročne o 2,5 %, najviac v sektore výroby áut - až o 9,5 %. Už niekoľko mesiacov prichádzajú správy o zhoršujúcej sa situácii v sektore a potvrdil ich aj najnovší prieskum medzi nemeckými investormi na Slovensku. Až 40 % očakáva v najbližsom roku zhoršenie ekonomického vývoja vo svojom podniku.

Je to varovanie, aby sme si nezakrývali pred problémom oči. Slovensko stojí pred obrovskou výzvou transformácie hospodárskeho modelu, na konci ktorého musí byť rozvoj nových sektorov, najmä IT a všeobecne oveľa širší priestor pre aplikáciu inovácii, transferu technológií z výskumu do praxe s cieľom zvýšiť produktivitu naprieč hospodárstvom a nie len v úzkom sektore firiem.

Dnes totiž výrazne zaostáva až 70 % firiem, ktoré tvoria len 30 % celkovej pridanej hodnoty v hospodárstve avšak zamestnávajú až 2/3 všetkých zamestnancov. To výrazne limituje aj priestor na zvyšovanie platov. Slovenské hospodárstvo ťahá len zopár výkonných firiem, ktorých výskumné a vývojové centrá ležia ďaleko za našimi hranicami.

Úloha výskumných univerzít 

Výskumné a technicky orientované univerzity na Slovensku, špeciálne Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a ďalšie dokážu byť výkonným, aj spoľahlivým článkom pri transformácií hospodárskeho modelu na Slovensku. Avšak, pre výskumné univerzity sú partnermi len firmy s inovačným potenciálom a aj väzbami na lokálny výskum. A takých je na Slovensku veľmi málo. Skrátka, potrebujeme viac domácich inovátorov schopných produkovať vysokú pridanú hodnotu.

Ako na to? 

Ako vzorový príklad tejto praxe z dielne STU slúži objav a postupné aplikačné využitie nového biodegradovateľného plne ekologického plastu z Nonoilenu, ktorý vznikol počas 25 rokov výskumu a vývoja v laboratóriu profesora Pavla Alexyho u nás na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU.

Nový materiál bol patentovaný spoločne so SAV a bol vyvíjaný v úzkej spolupráci a za výraznej podpory firemného partnera - spoločnosti Parana z Nitry. Okrem využitia inovačného potenciálu je tento príbeh aj o snahe vylepšovať svet, lebo možno práve Nonoilen bude rozhodujúcim príspevkom slovenskej vedy k riešeniu globálneho problému s plastovým odpadom.