Prejsť na obsah
Verejnosť

Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík je rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Do funkcie ho dnes vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Akademický senát STU zvolil profesora Moravčíka v tajnom hlasovaní 28. júna 2021.

Hlava štátu v príhovore počas slávnostného aktu menovania pripomenula, že viesť vysokú školu a vystupovať v jej mene je nielen veľká česť, ale aj veľká zodpovednosť. „Tak ako každý rektor a rektorka každej vysokej školy máte aj vy zodpovednosť nielen voči učiteľom, študentom a zamestnancom vašej školy, ale aj voči celej spoločnosti", povedala prezidentka Zuzana Čaputová. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa podľa slov prezidentky vo viacerých oblastiach v hodnoteniach krajiny dlhodobo umiestňuje na najvyšších priečkach. Poukázala, že po absolventoch univerzity je na trhu práce vysoký dopyt.

„Budem sa usilovať nadviazať na pozitívne kroky všetkých mojich predchodcov a v úzkej spolupráci so všetkými grémiami STU, súčasťami univerzity, jej študentmi a učiteľmi skonsolidovať situáciu a nastúpiť trend úspešného rozvoja vo všetkých oblastiach pôsobenia Slovenskej technickej univerzity“, povedal nový rektor Oliver Moravčík.

Akademický senát STU zvolil profesora Moravčíka v tajnom hlasovaní 28. júna 2021 väčšinou 28 hlasov z celkového počtu 38 prítomných členov.

Profesor Oliver Moravčík bol od roku 2015 prorektorom STU pre strategické projekty a rozvoj, 26. apríla ho AS STU poveril výkonom funkcie rektora STU. Predtým pôsobil ako dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU (2006 - 2014) a ešte skôr ako prodekan. V rokoch 1994 – 1998 bol predsedom Akademického senátu MTF STU. Na akademickej pôde pôsobí od roku 1976 ako vysokoškolský učiteľ. Ťažiskom jeho pedagogických aktivít sú prednášky v oblasti automatizácie, aplikovanej informatiky i ekonomiky a riadenia. Od roku 1992 je členom vedeckej rady STU, je aj členom vedeckých rád jej fakúlt a iných univerzít.

Vo volebnom programe uviedol cieľ vytvoriť a udržiavať atraktívne a motivačné prostredie pre študentov, učiteľov, výskumníkov, zamestnancov a spolupracovníkov z externých inštitúcií. Nosnými piliermi volebného programu profesora Moravčíka boli tradícia, moderná správa inštitúcie a silné medzinárodné väzby.

Zdroj text a foto: TASR