Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Andrej Kiska v utorok 24. novembra 2015 vymenoval 29 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. V príhovore počas slávnostného ceremoniálu pripomenul prezident dôležitosť školstva pre budúcnosť Slovenska a vyzval profesorov, aby sa zapájali do diskusie o budúcnosti školstva.

„Považujem za dôležité aby sme si kládli otázky.Bude aj o dvadsať rokov platiť, že štvrtina našich študentov vysokých škôl bude študovať v zahraničí? Budú odchádzať zo Slovenska, pretože majú pocit, že inde v Európe je vysoké školstvo kvalitnejšie? Alebo budú mať dostatok dôvodov pre to, aby sa vrátili domov a zúročili nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti na Slovensku, vo svoj a v jeho prospech?“ pýtal sa prezident.

Andrej Kiska si podľa vlastných slov uvedomuje, že odpovede na tieto otázky nezávisia výlučne len od profesorov a vysokých škôl samotných. „V skutočnosti odpovede na tieto otázky závisia od nás všetkých.“

Pre rozpoznanie predností, systémových nedostatkov a problémov školstva je podľa prezidenta potrebné povzniesť sa nad bezprostredné záujmy a pozrieť sa na školský, vzdelávací a výchovný systém z nadhľadu. „Som presvedčený, že ak sa pozrieme na naše školstvo koncepčne, z dlhodobého v uhla pohľadu, potom môžeme spoločne nájsť dobré, rozumné riešenia, ktoré môžu pretrvať dlhšie než len jedno krátke volebné obdobie. A chcem vás vyzvať a poprosiť, aby ste do tejto diskusie o školstve aktívne zapájali.

Celý zoznam vymenovaných profesorov.

Profesori a profesorky z STU:

doc. Ing. Igor Bodík, PhD. (FCHPT STU) - chemické technológie

doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (MTF STU) -- strojárske technológie a materiály

doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.  (FEI STU) - kybernetika

doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (FA STU) -  - architektúra a urbanizmus

doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. (MTF STU)  - strojárske technológie a materiály