Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Andrej Kiska v stredu 9. 11. 2016 vymenoval dvadsať vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi nimi boli aj profesorka a profesor zo Slovenskej technickej unvierzite v  Bratislave:

prof. Ing. Monika Rychtáriková, PhD. –  v odbore pozemné stavby SvF STU     

prof. Ing. Ján Derco, DrSc. –  v odborechemické inžinierstvo FCHPT STU    

Blahoželáme.

                                                                                                                                                     

Prezident Andrej Kiska sa profesorom prihovoril:

"Dovoľte mi, v prvom rade, zablahoželať všetkým vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobne, ale aj všetkým tým, ktorí Vám na ceste k nemu pomáhali. Všetkým, ktorí vám na to vytvárali priestor a čas.

Myslím si, že dnes o tom niet žiadneho väčšieho sporu: že práve kvalita našich škôl, od tých materských až po vysoké, významne ovplyvňuje to, akou krajinou Slovensko je. Aký je jej charakter, akou môže byť, ale najmä – akou chce byť. V oboch týchto oblastiach vidím úlohu Vás, vážené panie profesorky a profesori, ako vážnu a nezastupiteľnú. A odteraz aj s váhou najvyššieho vedecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku dosiahnuť.

Pretože dnes viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby z našich vysokých škôl vychádzali mladí ľudia zdatní nielen vo svojich odboroch. Ale hlavne schopní rozlišovať pravdy od lží, informácie a ich dôveryhodné zdroje od manipulácií a poloprávd. Ľudia čestní a poctiví. Takí, pre ktorých nebude najjednoduchšie riešenie vždy prvou voľbou. A takí, ktorí vedia, že nie závisť, ale pomoc iným a dobroprajnosť je to, čo robí ľudí šťastnejšími.

Aj preto s istým napätím očakávame návrh ministerstva, z ktorého by sme sa mali dozvedieť, ako chceme, aby naše vysoké školy, ale aj veda a výskum vyzerali za desať rokov. Ciele, ku ktorým by sme sa mali postupne približovať a napĺňať ich.

Preto mi dovoľte, aby som aj vás, vážené panie profesorky a profesori požiadal, aby ste sa do tejto diskusie zapojili. A hľadali spolu s ostatnými – Vašimi študentmi, ich rodičmi, ale aj s vládou a parlamentom – dobré, hoci možno aj neľahké riešenia pre skutočne kvalitnejšie vysoké školy na Slovensku.

K tomuto všetkému vám želám veľa šťastia v osobnom, a dostatok energie v pracovnom a akademickom živote.“

https://www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-20-profesorov-apeloval-na-vzdelavanie-mladych/