Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Andrej Kiska v pondelok 16.5. 2016 vymenoval 42 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov.

„Dovoľte mi najskôr zablahoželať vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobitne, ale aj všetkým vašim spolupracovníkom, inštitúciám a Vašim rodinám, ktoré pre vás podmienky na jeho dosiahnutie vytvárali. Myslím si, že sa všetci zhodneme, že kvalita školstva – celý systém výchovy a vzdelávania od materských škôl až po vysoké – rozhoduje o tom, akou krajinou Slovensko je a akou sa môže stať. Na školách sa rozhoduje o budúcnosti každého z nás jednotlivo, ale aj o tom, či sa naša spoločnosť dokáže rozvíjať k lepšiemu.

Som rád, že sa dnes o kvalite nášho vzdelávania hovorí podstatne viac než pred rokom či dvoma. Zodpovední politici sú vystavení väčšiemu tlaku, ktorý by nemal poľaviť. Naopak, je dôležité, aby všetci – rodičia, študenti, ale aj pedagógovia – trvali na tom, že vláda musí oblasť školstva významne zlepšiť a dosiahnuť konkrétne výsledky," povedal prezident Kiska vo svojom prejave. Upozornil, že  nie všetky zmeny dokážu urobiť sami politici.

"Školstvo, podobne ako iné systémy, často funguje v zotrvačnosti. Nie vždy je schopné reagovať na zmeny okolo nás dostatočne včas a dostatočne dobre. A preto je aj Vašou úlohou, pani profesorky a páni profesori, aby ste vo svojich odboroch boli hlasmi modernizácie nášho systému vzdelávania, vedy a výskumu. Aby naše školstvo neprespalo svoju budúcnosť. Máte pred sebou dôležité, ale aj krásne poslanie – prispieť k tomu, aby slovenský výskum a slovenské školstvo boli kvalitnejšie. Máte príležitosť učiť mladých ľudí, študentov, aby boli nielen zdatní vo svojom odbore, ale aby z nich vyrastali čestní, poctiví ľudia, občania našej krajiny a Európy. Ľudia, ktorí sú schopní kriticky myslieť, argumentovať, rozlišovať fakty od výmyslov, kultivovať verejnú diskusiu."

Vymenovaní profesori na STU:

prof. Ing. Pavol Božek, PhD.   - v odbore výrobná technika MTF STU

prof. Ing. Milan Čistý, PhD. –  v odbore vodné stavby SvF STU     

prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.  - v odbore architektúra a urbanizmus FA STU         

prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. – v odbore elektronika FEI STU          

prof. Ing. František Urban, CSc. –    v odbore energetika SjF STU           

prof. Ing. Marián Polóni, CSc. – v odbore dopravné stroje a zariadenia SjF STU

prof. Ing. Miloš Musil, CSc. –  v odbore aplikovaná mechanika SjF STU     

prof. Ing. René Harťanský, PhD. –   v odbore meracia technika FEI STU      

Zdroj: https://www.prezident.sk/article/prezident-vymenoval-42-profesorov-hovoril-o-tlaku-na-zmeny-v-skolstve/

menovanie profesorov