Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval v utorok 5. marca 27 nových profesorov. Sú medzi nimi aj traja profesori zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
prof. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
v odbore: chemické inžinierstvo

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
v odbore: chemické inžinierstvo

Materiálovotechnologická fakulta STU
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
v odbore: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

Prezident SR Ivan Gašparčovič novovymenovaným profesorkám a profesorom vysokých škôl zablahoželal k dosiahnutému úspechu a vyhlásil, že „titul vysokoškolského profesora je nepochybne veľkým uznaním a úspechom, no zároveň aj veľkým záväzkom. Teraz na vašich pleciach spočinie ešte väčšia morálna, odborná ťarcha a zodpovednosť voči svojmu poslaniu. Zodpovednosť za vzdelanosť nových pokolení špičkových odborníkov.“

V mene profesorov poďakovala hlave štátu Helena Majdúchová z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá bola vymenovaná za profesorku v odbore ekonomika a manažment podniku. Konštatovala, že „pre vysokoškolského učiteľa je to najvyšší pedagogický titul, ktorý môže v priebehu svojej učiteľskej kariéry dosiahnuť. Vzdelanie je základným pilierom každej úspešnej a múdrej spoločnosti, ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. Rozhodujúcou činnosťou a poslaním univerzít, z ktorých pochádzame je výchova a vzdelávanie študentov. Každé poznanie, ktoré im odovzdávame, by však malo byť chápané ako relatívne dočasné, postavené však na pevnom morálnom a etickom základe tak, aby viedelo študentov na jednej strane k pokore a k rešpektu k tomu, čo už bolo vykonané, na druhej strane však k zdravému sebavedomiu a túžbe ďalej posúvať hranice poznania.“