Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Andrej Kiska vymenoval vo štvrtok 18. mája 2017 v Prezidentskom paláci 30 profesorov a profesoriek vysokých škôl.

Zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave boli medzi vymenovanými prof. RNDr. Martin Kalina, CSc., zo Stavebnej fakulty STU, vymenovaný v odbore aplikovaná matematika.

Blahoželáme.

Dovoľte mi zablahoželať vám k dosiahnutiu profesorského titulu. Vám osobne, ale aj všetkým tým, ktorí vám na ceste k nemu pomáhali, podporovali vás a vytvárali vám potrebný priestor, čas a zázemie. Dnes už našťastie na Slovensku nepotrebujeme viesť polemiky o tom, že je to práve kvalita vzdelávania, od materských škôl až po vysoké, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje budúcnosť našej krajiny. Ale nielen to.  Kvalitné vzdelávanie formuje aj to, aké hodnoty držia našu spoločnosť pohromade. Aké pravidlá a normy správania považujeme za spravodlivé, a ako si vynucujeme ich dodržiavanie. A na akých spoločných cieľoch sa ako krajina vôbec dokážeme dohodnúť. Vo všetkom tomto vnímam vašu úlohu, vážené panie profesorky a profesori, ako nezastupiteľnú. Aj od vás osobne závisí, čo a ako sa bude na našich vysokých školách vyučovať, aké kvalitné budú vedecké a výskumné výstupy našich univerzít. Oddnes je váš záväzok, vaša úloha v spoločnosti spojená s najvyšším vedecko-pedagogickým titulom, aký možno na Slovensku získať," povedal prezident  SR Andrej Kiska. 

Viac informácií: prezident.sk