Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident Andrej Kiska v pondelok 4. 12. 2017 vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.

menovanie nových profesoriek a profesorov

Chcel by som vám v prvom rade zablahoželať k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu, aký možno na Slovensku získať. Zároveň mi dovoľte vo Vašom mene poďakovať sa aj Vašim najbližším, všetkým tým, bez ktorých by sa určite takýto obrovský úspech nemohol podariť," povedal v príhovore prezident A. Kiska.

Opäť tiež upozornil, akú dôležitú úlohu zohráva kvalitné školstvo v budúcnosti celej krajiny: "Ani nie pred mesiacom som zachytil výsledky jedného prieskumu, kde ľudia odpovedali veľmi jasne. Že popri hrozbe teroristických útokov, rastúcej či prehlbujúcej sa sociálnej nerovnosti je práve úpadok nášho školstva to, čoho sa pre budúcnosť našej krajiny obávajú najviac.

Žiaľ, je veľa dôvodov obávať sa. Či ide o veľavravné výsledky merania PISA. Či o váhavosť, s akou sa narába s pôvodne reformným dokumentom Učiace sa Slovensko. Či o stále chabé výsledky slovenskej vedy a výskumu – až na zopár individuálnych výnimiek – v európskom či svetovom porovnaní.

V našom školstve, v celom systéme výchovy a vzdelávania, od detí v predškolskom veku až po študentov našich vysokých škôl, máme jeden problém. Ten problém sa volá priemernosť."

Nové profesorky a profesorov vyzval, aby jasne pomenovávali problémy, aby hľadali riešenia a snažili sa o ich presadenie v spolupráci s tými, ktorí sú za zmeny zodpovední.Aby tlačili na kvalitu vzdelávania a vedy a výskumu.

Celý prejav prezidenta.

NOVÉ PROFESORKY A PROFESORI NA STU:

prof. Ing. Mária Dománková, PhD.   - v odbore  materiály, MTF STU

prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. – v odbore  metrológia, SjF STU

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD. – v odbore  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, SvF STU                                                                                          

prof. Ing. Ján Ilavský, PhD. –  v odbore  krajinárstvo, SvF STU 

prof. Ing. Marián Kubliha, PhD. - v odbore  materiály, MTF STU

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – v odbore  aplikovaná mechanika, FEI STU                                                                           

prof. Ing. Ján Sekaj, PhD. – v odbore  kybernetika, FEI STU                                                                   

prof. Ing. Štefan Stanko, PhD. – v odbore  vodné stavby, SvF STU