Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok  12. marca 2015 vymenoval 24 nových vysokoškolských profesorov, z STU boli menovaní:


prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD. - v odbore vodné hospodárstvo,
Stavebná fakulta STU,

prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. - v odbore strojárske technológie a materiály,
Materiálovotechnologická  fakulta STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.  - v odbore elektroenergetika,
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

prof. Ing. Pavol Važan, PhD. - v odbore automatizácia,
Materiálovotechnologická  fakulta STU so sídlom v Trnave

prof. Ing. Stanislav Žiaran CSc. - v odbore aplikovaná mechanika,
Strojnícka fakulta STU,