Prejsť na obsah
Verejnosť

Prezident  Slovenskej republiky Andrej Kiska vymenoval prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc. za rektora STU na funkčné obdobie 2019 - 2023.
Slávnostný akt sa uskutočnil v Prezidentskom paláci  30. januára 2019.Akademický senát STU zvolil  Miroslava Fikara za kandidáta na rektora STU 3. decembra 2018, pričom volil  z troch kandidátov.
Vo svojom volebnom programe uviedol, že úlohou vedenia univerzity je posilniť postavenie univerzity tak, aby bola rešpektovaným partnerom v európskom kontexte.

Miroslav Fikar pôsobí na STU od roku 1989, od roku 2006 vo funkcii riaditeľa Ústavu informatizácie, automatizácie a matematiky FCHPT STU.

Prezident  súčasne vymenoval aj rektorov a rektorky ďalších piatich slovenských univerzít.