Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská akademická informačná agentúra SAIA a Útvar medzinárodných vzťahov STU Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach (mimo Erasmus+) do všetkých krajín sveta (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

Podujatie je určené pre študentov a doktorandov všetkých ročníkov, pedagógov a vyskumných pracovníkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

Termíny seminárov určené pre študentov a zamestnancov  STU:

1. FEI STU,  Ilkovičova 3, Bratislava
Miestnosť BC 300, 17. 10. 2017  o 10.00 hod.

2. SvF STU,  Radlinského 11, Bratislava
Miestnosť B 108 ,  19. 10.2016  o 11.00 hod.

Viac o SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) TU.

 

.