Prejsť na obsah
Verejnosť

Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vás pozýva na prezentáciu  možností realizovania pracovnej stáže v rámci  programu Erasmus+.

Cieľom prezentácie je informovať  študentov a budúcich absolventov o možnostiach vycestovania do zahraničia  v rámci pracovnej stáže do krajín Európskej  únie a krajín zapojených do programu v tomto a nasledujúcom akademickom roku.

Termíny prednášok:
- 03.04.2017 (pondelok), FEI, 10:00 h a 14:00 h, miestnosť  AB 150
- 04.04.2017 (utorok), SvF, 11:00 h a 14:00 h ,miestnosť  B 106
- 20.04.2017 (štvrtok), MTF, 13:00 h, miestnosť  T 201

Viac informácii o stážach na web. stránke:  TU

 

Stáž je obdobie, ktoré môžeš ako študent alebo absolvent stráviť v podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane     vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore v štátoch EÚ s finančnou podporou.

Čo stážou získaš?
Podporíš svoj osobný a profesionálny rozvoj, schopnosť zamestnať a uplatniť sa na  európskom trhu práce, ako aj spoznáš hospodárske, kultúrne a sociálne aspekty fungovania hostiteľských zahraničných krajín.

Na ako dlho môžeš vycestovať?

Stážovať môžeš v zahraničí  2 až 4 mesiace.

Uzávierka podávania prihlášok je pre študentov priebežne počas celého roka a pre budúcich absolventov najneskôr do dňa konania štátnych skúšok.