Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážené dámy,  vážení páni,

v súlade s deklaráciou o spoločnom postupe pri príprave projektu na vybudovanie Národneho centra pre HPC na Slovensku medzi  slovenskými univerzitami a Slovenskou akadémiou vied, sa zástupcovia CVT STU a Výpočtového strediska SAV rozhodli pripraviť pre záujemcov o využívanie vysoko-výkonnej výpočtovej techniky a jej budúcich používateľov, rad stretnutí  s odborníkmi renomovaných svetových výrobcov, ako aj reprezentantov z jednotlivých popredne známych európskych superpočítačových centier.

Dovoľte nám preto, aby sme Vás pozvali na prvé z pripravovaných prezentácií dostupných technológií vhodných pre ich nasadenie do oblasti vysokovýkonných numerických výpočtov  v Národnom centre pre HPC.  Svoje špičkové technológie implementované vo významných centrách HPC v rozvinutých krajinách Európy a sveta nám prídu predstaviť v dňoch 3. apríla a 10. apríla 2008 zástupcovia firiem IBM, Hewlett-Packard, SGI a Sun microsystems, ktoré z hľadiska početnosti  implementácií ako aj maximálnych inštalovaných výkonov v jednotlivých centrách pre supercomputing  z celosvetového pohľadu zaujímajú v rebríčku TOP 500 významné postavenie.

Program stretnutí v oboch dňoch bude sústredený do troch blokov :

·         Pohľad výrobcu na problematiku supercomputingu

·         Predstavenie vlastnej technológie

·         Otvorená diskusia numerických problémov a ich možnosti riešenia v prostredí  prezentovanej technológie výrobcu

Prezentácia dňa 3. apríla 2008 sa uskutoční v areáli SAV na Patrónke, v zasadačke Virologického ústavu SAV, Dúbravská cesta 9, v Bratislave a začne o 9,00 hod.  predstavením technológie z proviniencie IBM v trvaní cca 3 hod.  a následne po prestávke na obed o 13,00 hod.  z firmy Hewlett-Packard tiež v trvaní cca 3. hod.  Ukončenie stretnutia je plánované na  16,00 hod.

Prezentácia dňa 10. apríla sa uskutoční v Aule D. Ilkoviča STU v Bratislave na Mýtnej ulici so začiatkom  o 9,00 hod.  predstavením technológie z proviniencie Sun microsystems v trvaní cca 3 hod.  a následne po prestávke na obed o 13,00 hod.   z firmy SGI tiež v trvaní cca 3. hod.

Z oboch prezentačných dní pripravujeme pre širokú akademickú obec priame vysielanie do siete SANET, ktoré bude možné sledovať na pracovnej stanici voľne dostupným programom. Podmienky sledovania sú v prílohe tejto pozvánky.

S pozdravom

Prof.Ing. Pavol Horváth, PhD.                                                     Ing. Tomáš Lacko

za CVT STU                                                                                       za VS SAV

 

Podmienky sledovania multicastového vysielania v sieti SANET.

 

 

  1. Na miestnej sieti pripojenej na backbone SANET-2, kde je umiestnený počítač, na ktorom sa má sledovať multicastové vysielanie musí byť povolené smerovanie multicastových paketov.
  2. Sledovanie multicastového vysielania je možné len na kvalitnom multimediálnom počítači, ktorý bez problémov zvláda prehrávanie DVD diskov a je pripojený do kvalitnej switchovanej siete. Kapacita dátového toku multicastového vysielania je 7 až 10 Mbps a pakety sa posielajú bez potvrdenia len jedným smerom, takže žiadna chyba v prenose sa neopraví a prejaví sa na sledovanom programe.
  3. Na sledovanie možno použiť voľne šíriteľný softvér VLC media player (videolan client), ktorý možno stiahnuť z http://www.videolan.org/vlc/.
  4. Nainštalujte VLC .
  5. Spustite VLC.  
  6. V položke  <open network stream> označte riadok <UDP/RTP multicast>, vyplňte multicastovú adresu a potvrďte <OK>.
  7. Na otestovanie použite adresu: 233.10.47.11. (prípadné otázky smerujte na tel.č. 57296 666)
  8. Priebeh “Prezentácií HPC technológií” bude vysielaný naživo na adrese 233.10.47.100dňoch 3. a 10. 4. 2008 od 9,00 do 16,00  hod.
  9. VLC umožňuje aj nahrávanie vysielaného programu v rôznych formátoch a rôznych kvalitách.
  10. V prípade sieťových problémov kontaktujte miestneho správcu uzla siete SANET.