Prejsť na obsah
Verejnosť

Študenti, pozor!


Dňa 4. apríla 2006 sa uskutoční prezentácia spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA!


Kedy a kde?
o 10:00 v zasadačke A 212 na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava a 
o 13:00 v posluchárni AB 150 na FEI, Ilkovičova 3, Bratislava


Program:
1. Prezentácia KIA MOTORS SLOVAKIA
2. Informácie o voľných pracovných pozíciách
3. Diskusia