Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 14.12. 2010 (utorok) o 15:00 hod. sa v miestnosti E 325, 2 posch. (vpravo od výťahu) na Rektoráte STU, Vazovova 5 uskutoční prezentácia pani Zuzany Moore o možnostiach štúdia, štipendiách a grantoch na University of South Florida. Tešíme sa na Vašu účasť.