Prejsť na obsah
Verejnosť

Zamestnanci Útvaru medzinárodných vzťahov (ÚMV STU) v dňoch 1.12.2015 - 10.12.2015 realizovali 4 informačné prednášky - prezentácie možností vycestovania študentov v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2016/17 na fakultách STU. Na fakultách STU v Bratislave sa stretli prednášky s pomerne veľkým záujmom študentov, ktorí si vypočuli prezentáciu a následne kládli konkrétne otázky tak zamestnancom UMV STU, ako i fakultným koordinátorom.

Cieľom prezentácií bolo posilniť záujem študentov o mobilitné pobyty - študijné pobyty i stáže, nakoľko to môže napomôcť ich budúcemu uplatneniu v praxi.

Prezentácia

Informačný plagát

fakulty
fakulty
fakulty
fakulty
fakulty
fakulty
fakulty