Prejsť na obsah
Verejnosť

z oblasti technických vied 

 

Termín: 27. 9. 2011 o 10.00 hod.

Miesto: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť

Pozvánka (pdf, 1 424 KB)

Vydavateľstvo IGI Global sa zameriava na odbory ako sú informačné vedy a technológie, lekárske vedy a bioinžinierstvo, odbory technického zamerania, ale aj ekonomického, sociálneho a edukačného.
Spája technológie so spoločenskými, prírodnými, lekárskymi a technickými vedami.

Prihlasovať sa môžete na: katarina.kyselova@cvtisr.sk