Prejsť na obsah
Verejnosť

Výučba prebieha samoštúdiom a dištančnou formou. Harmonogram letného semestra sa môže meniť.  Zamestnanci pracujú z domu. Internáty sú zatvorené. Zhromaždenia zakázané. 

Dňa 24. marca 2020 rektor STU Miroslav Fikar rozhodol o predĺžení karanténnych a izolačných opatrení na STU až do odvolania

Súhrn opatrení 

  • Výučba prebieha samoštúdiom a dištančnou formou.
  • Zrušené sú všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov a všetky hromadné podujatia v priestoroch STU. 
  • Zrušené sú zahraničné cesty a prijímanie zahraničných návštev
  • Zamestnanci pracujú z domu. 
  • Základný administratívny a prevádzkový chod univerzity je zabezpečený. 

Zmena harmonogramu letného semestra 2019/2020

V súvislosti s predĺžením platnosti karanténnych opatrení rektor STU zároveň rozhodol o možnosti posunutia výučby v letnom semestri do 6. júna a možnosti predĺženia skúškového obdobia do 25. júla. 

Toto rozhodnutie je nateraz indikatívne a vytvára rámec pre dekanov jednotlivých fakúlt, ktorí následne samostatne rozhodnú o konkrétnej úprave na jednotlivých fakultách STU a budú o tom informovať na weboch fakúlt. 

Platby za internáty 

Už zaplatené bytné za internát za obdobie 13. marec - 30. apríl 2020 sa vo forme zálohovej platby presúva do budúceho obdobia, kedy bude možné internáty opäť využívať. Preto študenti nebudú platiť bytné za mesiac máj. Povinnosť platby resp. zrušenie platby za bytné za jún a príslušná čiastka budú oznámené v priebehu mesiaca máj.

Nevyčerpaná časť zaplateného bytného bude vrátená.