Prejsť na obsah
Verejnosť

Predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

pozýva akademickú obec STU a zamestnancov STU  

na predstavovanie kandidátov na rektora  dňa 24. novembra 2014 o 13.00 hod. 

v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul.

 

 Program:

  1. Otvorenie
  2. Vylosovanie poradia predstavovania kandidátov na rektora
  3. Vystúpenie jednotlivých kandidátov + diskusia k vystúpeniu
  4. Spoločná diskusia so všetkými kandidátmi na rektora
  5. Záver


Volebné programy a životopisy kandidátov na rektora:

  1. prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
  2. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
  3. prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
  4. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.