Prejsť na obsah
Verejnosť

Témou januárovej vedeckej kaviarne budú negatívne vplyvy  svetelnej kontaminácie prostredia na naše zdravie.

pozvanka: prednáška Svetelné znečistenie v CVTI


Slovenský vedec, biológ a fyziológ, prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc., z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sa vo svojej vedeckej práci venuje výskumu cirkadiánnych rytmov a expresii hodinových génov, ako aj dôsledkom narušenia časovej organizácie na vznik civilizačných chorôb.
Svetelná kontaminácia prostredia je definovaná ako neprimerané používanie umelého svetla v noci, ktoré môže mať negatívne dôsledky na ekológiu, biodiverzitu a ľudské zdravie. Pôvodne na jej negatívne aspekty poukazovali najmä astronómovia, avšak v súčasnosti sa množia údaje o negatívnych dôsledkoch svetelnej kontaminácie na ľudské zdravie, najmä v súvislosti s nárastom výskytu rakoviny, neurologických a kardiometabolických chorôb. Umelé svetlo v noci potláča rytmickú produkciu melatonínu, ktorý je hlavným neuroendokrinným signálom prenášajúcim do organizmu informáciu o cykloch svetla a tmy. Tento hormón synchronizuje naše cirkadiánne rytmy, vrátane cyklu spánok-bdenie s prostredím. Škodlivá je najmä modrá časť spektra, obsiahnutá v bielom studenom svetle, ktorého použitie v noci by malo byť v noci minimalizované. Do akej miery bude teda problémom prílišné nočné presvetľovanie našich miest pre ďalšie generácie? Čo sú to biologické hodiny a kde presne sídlia v našom organizme, a ako sa dokážeme/môžeme brániť proti narúšaniu našich prirodzených cyklov? Odpovede na tieto, ale aj mnohé iné otázky sa dozviete v januárovej vedeckej kaviarni, práve v období ešte stále dlhých nocí a krátkych dní, kedy sme oveľa viac času vystavení umelému svetlu.