Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 20. októbra 2016 sa uskutoční prvá oficiálna návšteva Dr. Francisa Gurryho, generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) v Slovenskej republike.

  Pri tejto príležitosti bude F. Gurry prednášať na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prednáška sa koná 20. októbra 2016 o 11.00 h. v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul. 36, Bratislava. Srdečne pozývame študentov, vysokoškolských učiteľov a ďalších záujemcov z radov odbornej verejnosti.

WIPO je jednou z organizácií patriacich pod Organizáciu spojených národov (OSN), ktorá vytvára podmienky na ochranu priemyselného vlastníctva ako aj práv autorov a výkonných umelcov. WIPO je pritom aktívne aj v oblasti transferu technológií a vedomostí, podporuje výučbu duševného vlastníctva na univerzitách a vysokých školách. Členom WIPO je aktuálne 189 štátov, od roku 1993 vrátane Slovenskej republiky. Návšteva najvyššieho predstaviteľa WIPO je preto pre Slovenskú republiku veľkým vyznamenaním a poctou.

prednaska francis gurry